APG: CÔNG BỐ LOẠI CHỨNG KHOÁN KHỎI DANH MỤC KÝ QUỸ - PSH

16/08/2022 -

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN APG THÔNG BÁO

Công ty CP Chứng khoán APG sẽ loại các mã chứng khoán dưới đây ra khỏi danh mục giao dịch ký quỹ tại APG:

STT Mã chứng khoán Tên công ty
1 PSH CTCP Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu

 

Lý do: chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo./.

Thời gian áp dụng: từ ngày 16/08/2022

 

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN APG