APG: CÔNG BỐ LOẠI CHỨNG KHOÁN KHỎI DANH MỤC KÝ QUỸ - WSS & TKC

12/04/2023 -
Công ty CP Chứng khoán APG sẽ loại các mã chứng khoán dưới đây ra khỏi danh mục giao dịch ký quỹ tại APG:

STT Mã chứng khoán Tên công ty Thời gian áp dụng
1 WSS Công ty Cổ phần Chứng khoán Phố Wall
12/04/2023
2
TKC
Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Tân kỷ
12/04/2023

 

 

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN APG