APG - Thông báo bán đấu giá cổ phần của Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam tại CTCP Sách – Thiết bị Vĩnh Long

17/01/2024 -

Công ty CP Chứng khoán APG: thông báo bán đấu giá cổ phần của Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam tại CTCP Sách – Thiết bị Vĩnh Long.

1. Nội dung chi tiết: 

THÔNG BÁO
BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CỦA CÔNG TY TNHH MTV NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH - THIẾT BỊ VĨNH LONG

Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-HĐTV ngày 09/01/2024 của Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (NXBGDVN), Ban Tổ chức đấu giá cổ phần xin thông báo:

1. Tổ chức có vốn của doanh nghiệp Nhà nước chuyển nhượng

:
  • Công ty Cổ phần Sách - Thiết bị Vĩnh Long
  • Địa chỉ: Số 23, Lê Văn Tám, Phường 1, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
  • Điện thoại: (84 – 0270) 3821759

2. Ngành nghề kinh doanh chính

: Buôn bán đồ dùng khác cho gia đình. Chi tiết: Kinh doanh sách báo, giấy viết, tạp chí, bản đồ, sách giáo khoa; Mua bán giấy vở, bìa các tông, văn phòng phẩm, văn hóa phẩm;

3. Vốn điều lệ

: 17.000.000.000 đồng (Mười bảy tỷ đồng)

4. Số cổ phần và vốn góp của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tại CTCP Sách - Thiết bị Vĩnh Long (tính theo mệnh giá)

: 128.390 cổ phần tương ứng 1.283.900.000 đồng chiếm 7,55% Vốn điều lệ thực góp Công ty
5. Điều kiện tham gia đấu giá : Tất cả các nhà đầu tư đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Quy chế bán đấu giá cổ phần của Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tại CTCP Sách - Thiết bị Vĩnh Long do CTCP Chứng khoán APG ban hành.
6. Tổ chức thực hiện bán đấu giá : CTCP Chứng khoán APG
7. Cổ phần chào bán :  
- Loại cổ phần chào bán : Cổ phần phổ thông, tự do chuyển nhượng
- Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phần
- Tổng số lượng lô cổ phần chào bán : 1 lô cổ phần (tương ứng 128.390 cổ phần)
- Phương thức chuyển nhượng : Đấu giá công khai theo hình thức đấu giá theo lô
- Giá khởi điểm đấu giá : 3.324.017.100 đồng/lô cổ phần
- Bước giá  : 10 đồng/cổ phần tương ứng 1.283.900 đồng/lô cổ phần
- Tỷ lệ đặt cọc : Tối thiểu 10% giá trị tổng số lô cổ phần đăng ký mua tính theo giá khởi điểm
8. Đăng ký tham gia và Nộp tiền đặt cọc    
- Thời gian : Các ngày làm việc từ 08h00’ ngày 22/01/2024 đến 16h00’ ngày 31/01/2024
- Địa điểm :

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN APG

Địa chỉ: Tầng 03, Tòa nhà số 132 Mai Hắc Đế, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
- Thông tin nộp tiền mặt hoặc chuyển khoản tiền đặt cọc (tối thiểu 10% giá trị tổng số lô cổ phần đăng ký mua tính theo giá khởi điểm) :
  • CTCP Chứng khoán APG
  • Số TK: 1220002645 tại BIDV - Chi nhánh Hà Thành
  • Nội dung nộp tiền/chuyển khoản ghi rõ: “Họ và tên/tên tổ chức, Số CMND hoặc số Hộ chiếu/Số ĐKDN (ngày cấp và nơi cấp); Nộp tiền đặt cọc mua lô cổ phần tương ứng 128.390 cổ phần Công ty Cổ phần Sách - Thiết bị Vĩnh Long”
9. Nộp phiếu tham dự đấu giá : Nhà đầu tư nộp Phiếu tham dự đấu giá trực tiếp Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 06/02/2024  tại địa điểm đấu giá (Công ty cổ phần Chứng Khoán APG - Địa chỉ: Tầng 03, Tòa nhà số 132 Mai Hắc Đế, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội)
10. Tổ chức đấu giá    
- Thời gian khai mạc : 15h00’ ngày 07/02/2024
- Địa điểm :

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN APG

Địa chỉ: Tầng 03, Tòa nhà số 132 Mai Hắc Đế, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
11. Thời gian nộp tiền mua cổ phần :

Từ ngày 19/02/2024  đến ngày 26/02/2024.

12. Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc :

Từ ngày 19/02/2024 đến ngày 23/02/2024.

Nhà đầu tư tham gia đấu giá mua cổ phần có thể nhận Bản công bố thông tin, Quy chế bán đấu giá cổ phần trên website: https://www.nxbgd.vn ; https://www.apsi.vn ./.

   

Ban Tổ chức đấu giá trân trọng thông báo.

2. Hồ sơ công bố thông tin thoái vốn STB Vĩnh Long - Tải về