APG Thông báo: Chốt Danh sách Người sở hữu Trái phiếu GKMH2124001 để đăng ký chứng khoán tại VSDC

18/12/2023 -

CTCP Chứng khoán APG trân trọng thông báo tới Quý Nhà đầu tư về việc chốt Danh sách Người sở hữu Trái phiếu (mã: GKMH2124001) của Công ty Cổ phần GKM Holdings để thực hiện đăng ký chứng khoán tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC). Chi tiết nội dung Thông báo theo file đính kèm./.

APG Thông báo: Chốt Danh sách Người sở hữu Trái phiếu GKMH2124001 để đăng ký chứng khoán tại VSDC