APG: Thông báo kết quả đăng ký đấu giá thoái vốn NXBGDVN tại CTCP Sách - TB Vĩnh Long

31/01/2024 -

THÔNG BÁO

KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ

Căn cứ:

 • Quy chế tổ chức đấu giá bán vốn cổ phần của Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đầu tư tại Công ty cổ phần Sách – Thiết bị Vĩnh Long ban hành theo Quyết định số 1501-01/2024/QĐ-APG ngày 15/01/2024;
 • Kết quả đăng ký tham gia đấu giá bán vốn cổ phần của Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đầu tư tại Công ty cổ phần Sách – Thiết bị Vĩnh Long.

Công ty Cổ phần Chứng khoán APG xin thông báo kết quả đăng ký tham gia đấu giá bán vốn cổ phần của Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đầu tư tại Công ty cổ phần Sách – Thiết bị Vĩnh Long tính đến 16 giờ 00 phút ngày 30/01/2024 như sau:

 1. Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Sách - Thiết bị Vĩnh Long
 2. Địa chỉ: Số 23, Lê Văn Tám, Phường 1, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
 3. Điện thoại: (84 – 0270) 3821759 Fax:
 4. Vốn điều lệ: 000.000.000 đồng
 5. Số lượng lô cổ phần đấu giá: 1 lô cổ phần (tương ứng 128.390 cổ phần)
 6. Loại cổ phần đấu giá: Cổ phần phổ thông Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
 7. Giá khởi điểm: 3.324.017.100 đồng/lô cổ phần
 8. Thời gian đăng ký và nộp tiền cọc: Từ 8 giờ 00 phút đến 16 giờ 00 phút các ngày làm việc từ ngày 22/01/2024 đến ngày 30/01/2024
 9. Số lượng nhà đầu tư đăng ký đặt mua: 0 nhà đầu tư

Căn cứ kết quả đăng ký đấu giá nêu trên, phiên đấu giá bán vốn cổ phần của Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đầu tư tại Công ty cổ phần Sách – Thiết bị Vĩnh Long không đủ điều kiện để tổ chức.

Công ty cổ phần Chứng khoán APG trân trọng thông báo./.

APG: Thông báo kết quả đăng ký đấu giá thoái vốn NXBGDVN tại CTCP Sách - TB Vĩnh Long