Bản tin thị trường ngày 01/04/2024

01/04/2024 -

TỔNG KẾT THỊ TRƯỜNG PHIÊN GIAO DỊCH 01/04/2024

  • Chỉ số VNINDEX 01/04/2024 đóng phiên với 1281.52 điểm, giảm nhẹ 2.57 điểm so với phiên ngày hôm trước. Lượng thanh khoản đạt 23,288 tỷ đồng.
  • Các mã cổ phiếu có giá trị khớp lệnh lớn là SSI, DIG, STB, MWG và cuối cùng là VND, trong đó có DIG tăng mạnh 4% so với phiên ngày hôm trước với mức giá đóng cửa là 33,500 đồng.
  • Tự doanh mua ròng mạnh VPB và bán ròng các mã MWG, KBC, GEX, GKM. Nước ngoài mua ròng mạnh DIG, MWG và bán ròng các mã VCI, MSN, VNM, SSI trong đó MSN có lượng bán mạnh nhất.
  • Cổ phiếu có thanh khoản lớn giá Giảm gồm có HPX, HAG và DGC trong đó HPX giảm sàn (-7%).
  • Cổ phiếu có thanh khoản lớn giá Tăng gồm có VTP, DIG, PVS và PDR.

  Theo Công ty CP Chứng khoán APG