Bản tin thị trường ngày 02/04/2024

02/04/2024 -

TỔNG KẾT THỊ TRƯỜNG PHIÊN GIAO DỊCH 02/04/2024

  • Chỉ số VNINDEX 02/04/2024 đóng phiên với 1.287,04 điểm, giảm 5,52 điểm so với phiên ngày hôm trước. Lượng thanh khoản đạt 27,527 tỷ đồng.
  • Các mã cổ phiếu có giá trị khớp lệnh lớn là STB, SSI, HPG, GEX và cuối cùng là MBB, trong đó có STB Giảm mạnh 3,8% so với phiên ngày hôm trước với mức giá đóng cửa là 30,200 đồng.
  • Tự doanh mua ròng mạnh HPG, GEX và mua thêm các mã khác như là FPT, SSI, MBB. Nước ngoài mua ròng mạnh PVS và bán ròng các mã STB, SSI, VCI, MSN, VNM trong đó đáng chú ý có STB giảm giá mạnh (giảm 3.8%) và PVS tăng giá mạnh (tăng 7,4%).
  • Cổ phiếu có thanh khoản lớn giá Giảm gồm có STB, VIB và VPB.
  • Cổ phiếu có thanh khoản lớn giá Tăng gồm có VGI, PVS, GVR, DRC, PVD, PVT, SHS, KBC trong đó đáng chú ý có VGI tăng mạnh (tăng 9,1%).

  Theo Công ty CP Chứng khoán APG