Bản tin thị trường ngày 03/04/2024

03/04/2024 -

TỔNG KẾT THỊ TRƯỜNG PHIÊN GIAO DỊCH 03/04/2024

  • Chỉ số VNINDEX 03/04/2024 đóng phiên với 1.271,47 điểm, giảm 15,57 điểm so với phiên ngày hôm trước. Lượng thanh khoản đạt 27,424 tỷ đồng.
  • Các mã cổ phiếu có giá trị khớp lệnh lớn là SSI, DIG, VIX, STB và cuối cùng là GEX, trong đó có DIG Giảm mạnh 5,4% so với phiên ngày hôm trước với mức giá đóng cửa là 31,800 đồng.
  • Tự doanh Mua ròng MBB, BID và Bán ròng STB, TCB, PVS . Nước ngoài trong phiên giao dịch ngày hôm nay có lực Bán mạnh và mạnh nhất cụ thể là mã VHM, VNM và SSI tiếp theo đó là DGC, KBC, VCI cũng bị nước ngoài Bán ròng mạnh.
  • Cổ phiếu có thanh khoản lớn giá Giảm gồm có DIG, DXG, GEX, HDC và KBC.
  • Cổ phiếu có thanh khoản lớn giá Tăng gồm có DCM, DPM, HHV, NLG và BSR.

  Theo Công ty CP Chứng khoán APG