Bản tin thị trường ngày 03/06/2024

03/06/2024 -

TỔNG KẾT THỊ TRƯỜNG PHIÊN GIAO DỊCH 03/06/2024

  • Chỉ số VNINDEX 03/06/2024 đóng phiên với 1.280 điểm, Tăng 18,28 điểm so với phiên trước đó. Lượng thanh khoản đạt 26,097 tỷ đồng.
  • Các mã cổ phiếu có giá trị khớp lệnh lớn trong ngày hôm nay là FPT, STB, DGC, HPG và POW.
  • Tự doanh hôm nay đáng chú ý Mua ròng HPG, CTG, VCB, SAB và Bán ròng FRT, GAS. Nước ngoài hôm nay đáng chú ý Mua ròng MBB, HPG và Bán ròng FPT, TCB, MWG, VCB.
  • Cổ phiếu có thanh khoản lớn giá Giảm gồm có HDG, DGC, BCG, EIB và VSC.
  • Cổ phiếu có thanh khoản lớn giá Tăng gồm có DPM, CMG, STB, IJC, POW, KHD, CII và MBB.

  Theo Công ty CP Chứng khoán APG

 

OkCancel