Bản tin thị trường ngày 04/06/2024

04/06/2024 -

TỔNG KẾT THỊ TRƯỜNG PHIÊN GIAO DỊCH 04/06/2024

  • Chỉ số VNINDEX 04/06/2024 đóng phiên với 1.283,52 điểm, Tăng 3,52 điểm so với phiên trước đó. Lượng thanh khoản đạt 20,200 tỷ đồng.
  • Các mã cổ phiếu có giá trị khớp lệnh lớn trong ngày hôm nay là HPG, FPT, HSG, STB và POW.
  • Tự doanh hôm nay đáng chú ý Bán ròng HPG, TCB, VNM và VCB . Nước ngoài hôm nay đáng chú ý Mua ròng FPT, HSG và Bán ròng MWG, VHM, VND.
  • Cổ phiếu có thanh khoản lớn giá Giảm gồm có DGC, ACB, KBC, EIB và HAG.
  • Cổ phiếu có thanh khoản lớn giá Tăng gồm có CMG, POW, HSG, SAB, VTP, NKG và EVF.

  Theo Công ty CP Chứng khoán APG

 

OkCancel