Bản tin thị trường ngày 05/06/2024

05/06/2024 -

TỔNG KẾT THỊ TRƯỜNG PHIÊN GIAO DỊCH 05/06/2024

  • Chỉ số VNINDEX 05/06/2024 đóng phiên với 1.284,35 điểm, Tăng 0,83 điểm so với phiên trước đó. Lượng thanh khoản đạt 24,089 tỷ đồng.
  • Các mã cổ phiếu có giá trị khớp lệnh lớn trong ngày hôm nay là FPT, MWG, VNM, MSN và HPG.
  • Tự doanh hôm nay đáng chú ý Bán ròng HPG, TCB, VNM, VCB. Nước ngoài hôm nay đáng chú ý Mua ròng MSN, VNM và Bán ròng FPT, MWG, VHM, KDH.
  • Cổ phiếu có thanh khoản lớn giá Giảm gồm có TCH, POW, CMG, DBC, EVF và MWG.
  • Cổ phiếu có thanh khoản lớn giá Tăng gồm có SIP, SAB, BCG, VNM, VEA, FTS, IJC và VRE.

  Theo Công ty CP Chứng khoán APG

 

OkCancel