Bản tin thị trường ngày 06/06/2024

06/06/2024 -

TỔNG KẾT THỊ TRƯỜNG PHIÊN GIAO DỊCH 06/06/2024

  • Chỉ số VNINDEX 06/06/2024 đóng phiên với 1.283,56 điểm, Giảm 0,79 điểm so với phiên trước đó. Lượng thanh khoản đạt 22,244 tỷ đồng.
  • Các mã cổ phiếu có giá trị khớp lệnh lớn trong ngày hôm nay là STB, SHB, FPT, DGC và TCB.
  • Tự doanh hôm nay đáng chú ý Mua ròng MWG, VPB, FPT và Bán ròng TCB và HPG. Nước ngoài hôm nay đáng chú ý Mua ròng MSN và Bán ròng MWG, TCB, FPT, VPB, KDH.
  • Cổ phiếu có thanh khoản lớn giá Giảm gồm có POW, KDH, HCM, DGC, VNM và VHN.
  • Cổ phiếu có thanh khoản lớn giá Tăng gồm có VEA, STB, SHB, IJC, HHV và BSR.

  Theo Công ty CP Chứng khoán APG

 

OkCancel