Bản tin thị trường ngày 10/06/2024

10/06/2024 -

TỔNG KẾT THỊ TRƯỜNG PHIÊN GIAO DỊCH 10/06/2024

  • Chỉ số VNINDEX 10/06/2024 đóng phiên với 1.290,67 điểm, Tăng 3,09 điểm so với phiên trước đó. Lượng thanh khoản đạt 21,618 tỷ đồng.
  • Các mã cổ phiếu có giá trị khớp lệnh lớn trong ngày hôm nay là HPG, FPT, VSC, HAH và SSI.
  • Tự doanh hôm nay đáng chú ý Mua ròng HPG, VPB, TCB, MBB và Bán ròng VNM. Nước ngoài hôm nay đáng chú ý Bán ròng VCB, VNM, HPG, FPT, SSI, LHC.
  • Cổ phiếu có thanh khoản lớn giá Giảm gồm có EIB, BSR, POW, EVF, VEA và HAG.
  • Cổ phiếu có thanh khoản lớn giá Tăng gồm có HAH, PVT, VSC, GMD, GVR, NKG và TNG.

  Theo Công ty CP Chứng khoán APG

 

OkCancel