Bản tin thị trường ngày 11/06/2024

11/06/2024 -

TỔNG KẾT THỊ TRƯỜNG PHIÊN GIAO DỊCH 11/06/2024

  • Chỉ số VNINDEX 11/06/2024 đóng phiên với 1.284,41 điểm, Giảm 6,26 điểm so với phiên trước đó. Lượng thanh khoản đạt 25.420 tỷ đồng.
  • Các mã cổ phiếu có giá trị khớp lệnh lớn trong ngày hôm nay là FPT, TCB, HPG VCI và VPB.
  • Tự doanh hôm nay đáng chú ý Mua ròng VPB, TCB, SAB và Bán ròng STB, NLG. Nước ngoài hôm nay đáng chú ý Bán ròng FPT, VNM, MWG, HPG, TCB và VHM.
  • Cổ phiếu có thanh khoản lớn giá Giảm gồm có GEX, VJC, EIB, NVL, IJC và TCM.
  • Cổ phiếu có thanh khoản lớn giá Tăng gồm có VCI, POW, PLX, SHS, HAH và FPT.

  Theo Công ty CP Chứng khoán APG

 

OkCancel