Bản tin thị trường ngày 12/06/2024

12/06/2024 -

TỔNG KẾT THỊ TRƯỜNG PHIÊN GIAO DỊCH 12/06/2024

  • Chỉ số VNINDEX 11/06/2024 đóng phiên với 1.300,19 điểm, Tăng 15,78 điểm so với phiên trước đó. Lượng thanh khoản đạt 23,268 tỷ đồng.
  • Các mã cổ phiếu có giá trị khớp lệnh lớn trong ngày hôm nay là FPT, VPB, SSI, VIX, MBB.
  • Tự doanh hôm nay đáng chú ý Mua ròng HSG, GKM và Bán ròng FPT, HPG, MBB, SSI. Nước ngoài hôm nay đáng chú ý Mua ròng MBB, MSN Bán ròng FPT, VNM, VHM và VRE.
  • Cổ phiếu có thanh khoản lớn giá Giảm gồm có GMD, DPM, VSC, POW, VEA và FPT.
  • Cổ phiếu có thanh khoản lớn giá Tăng gồm có VPB, VIX, PNJ, DGW, MSN, MBB và SSI.

  Theo Công ty CP Chứng khoán APG

 

OkCancel