Bản tin thị trường ngày 13/06/2024

13/06/2024 -

TỔNG KẾT THỊ TRƯỜNG PHIÊN GIAO DỊCH 13/06/2024

  • Chỉ số VNINDEX 13/06/2024 đóng phiên với 1.301,51 điểm, Tăng 1,32 điểm so với phiên trước đó.
  • Lượng thanh khoản đạt 23,074 tỷ đồng. Các mã cổ phiếu có giá trị khớp lệnh lớn trong ngày hôm nay là FPT, MBB, VPB, TPB, STB.
  • Nước ngoài hôm nay đáng chú ý Mua ròng MBB và Bán ròng HPG, MWG, FPT, VHM và VRE.
  • Cổ phiếu có thanh khoản lớn giá Giảm gồm có VCI, DCM, HCM, FPT và HAG.
  • Cổ phiếu có thanh khoản lớn giá Tăng gồm có CTR, VTP, TPB, VHC, MBB và PDR.

  Theo Công ty CP Chứng khoán APG

 

OkCancel