Bản tin thị trường ngày 14/06/2024

14/06/2024 -

TỔNG KẾT THỊ TRƯỜNG PHIÊN GIAO DỊCH 14/06/2024

  • Chỉ số VNINDEX 14/06/2024 đóng phiên với 1.279,91 điểm, Giảm 21,6 điểm so với phiên trước đó. Lượng thanh khoản đạt 29,362 tỷ đồng.
  • Các mã cổ phiếu có giá trị khớp lệnh lớn trong ngày hôm nay là HPG, SSI, GEX, FPT và MSN.
  • Tự doanh hôm nay đáng chú ý Mua ròng HPG, KOS, VNH, VHM và SAB. Nước ngoài hôm nay đáng chú ý Mua ròng SSI, MSN và Bán ròng FPT, MWG, VHM, VRE.
  • Cổ phiếu có thanh khoản lớn giá Giảm gồm có DCM, VPB, VSC, HAG, DPM và HDG.
  • Cổ phiếu có thanh khoản lớn giá Tăng gồm có VNI, HVN, VTP, LPB, VEA và ELC.

  Theo Công ty CP Chứng khoán APG

 

OkCancel