Bản tin thị trường ngày 18/03/2024

18/03/2024 -

TỔNG KẾT THỊ TRƯỜNG PHIÊN GIAO DỊCH 18/03/2024

  • Chỉ số VNINDEX 18/03/2024 đóng phiên với 1,243.56 điểm, giảm 20.22 điểm tương ướng với 1.6% điểm giảm. Lượng thanh khoản đạt 43,132 tỷ đồng, áp lực bán xuất hiện từ đầu phiên và phục hồi lại ở cuối phiên.
  • Tự doanh bán ròng mạnh các mã cổ phiếu VPI, DIG, FPT và mua ròng các mã PLX, VNM và GAS. Trong khi đó nước ngoài bán ròng VHM, VPB, DGC, có lực bán mạnh ở quỹ ETF FUEVFVND và mua ròng các mã VRE, DIG.
  • Các mã cổ phiếu có giá trị khớp lệnh lớn là DIG, SSI, DGC, HPG và VIX.
  • Cổ phiếu có thanh khoản lớn nhưng giá đi ngược thị trường là VRE, DIG, TCH đều tăng trần.
  • Cổ phiếu có thanh khoản lớn giá giảm mạnh gồm có DGC, VIX, SSI, HPG, VND trong đó có DGC giảm sàn.

  Theo Công ty CP Chứng khoán APG