Bản tin thị trường ngày 19/03/2024

19/03/2024 -

TỔNG KẾT THỊ TRƯỜNG PHIÊN GIAO DỊCH 19/03/2024

  • Chỉ số VNINDEX 19/03/2024 đóng phiên với 1242.46 điểm, giảm nhẹ 1.1 điểm tương ướng với 0.09% điểm giảm. Lượng thanh khoản đạt 21,469 tỷ đồng, thị trường không có biến động nhiều.
  • Tự doanh bán ròng mạnh các mã cổ phiếu HPG, MBB, FPT, TCB có lực bán mạnh ở quỹ ETF FUEVFVND. Trong khi đó nước ngoài bán ròng MBB, SSI, VRE và cũng có lực bán mạnh ở quỹ ETF FUEVFVND và mua ròng các mã VIC, NKG.
  • Các mã cổ phiếu có giá trị khớp lệnh lớn là DIG, HPG, NKG, EIB và SHS.
  • Cổ phiếu có thanh khoản lớn giá Tăng mạnh là NKG (6.33%).
  • Cổ phiếu có thanh khoản lớn giá Giảm gồm có DIG, SHS và SSI.

  Theo Công ty CP Chứng khoán APG