Bản tin thị trường ngày 20/03/2024

20/03/2024 -

TỔNG KẾT THỊ TRƯỜNG PHIÊN GIAO DỊCH 20/03/2024

  • Chỉ số VNINDEX 20/03/2024 đóng phiên với 1260.08 điểm, tăng 18 điểm tương ướng với 1.42% điểm tăng. Lượng thanh khoản đạt 22,992 tỷ đồng, chênh lệch giữa chỉ số đóng cửa và chỉ số mở cửa là 16.29 điểm và có lượng thanh khoản trung bình.
  • Tự doanh bán ròng mạnh các mã cổ phiếu MWG, PNJ, FPT, GMD, VPB có lực mua mạnh ở quỹ ETF FUEVFVND. Trong khi đó nước ngoài bán ròng MSN, VHM, VIC, có lực bán mạnh ở quỹ ETF FUEVFVND và mua ròng các mã STB, DGC.
  • Các mã cổ phiếu có giá trị khớp lệnh lớn là MWG, MBB, DIG, STB và TCB.
  • Cổ phiếu có thanh khoản lớn giá Tăng mạnh là MWG, TCH, HAG và tăng mạnh nhất là VIB.
  • Cổ phiếu có thanh khoản lớn giá Giảm mạnh gồm có MSN,CEO,VHM và giảm mạnh nhất là VRE.

  Theo Công ty CP Chứng khoán APG