Bản tin thị trường ngày 20/05/2024

20/05/2024 -

TỔNG KẾT THỊ TRƯỜNG PHIÊN GIAO DỊCH 20/05/2024

  • Chỉ số VNINDEX 20/05/2024 đóng phiên với 1.277,58 điểm, Tăng 4,47 điểm so với phiên hôm trước. Lượng thanh khoản đạt 27,679 tỷ đồng.
  • Các mã cổ phiếu có giá trị khớp lệnh lớn trong ngày hôm nay là HPG, SSI, MSN, EVF và MWG.
  • Tự doanh hôm nay đáng chú ý Mua ròng DBC và Bán ròng FPT, VPB, HAH, INN. Nước ngoài hôm nay đáng chú ý Mua ròng DBC và Bán ròng MWG, VPB, VHM, VNM, VEA.
  • Cổ phiếu có thanh khoản lớn giá Giảm gồm có FPT, SHB, DGC, PVT, PVS và CMG.
  • Cổ phiếu có thanh khoản lớn giá Tăng gồm có HDG, EVF, EIB, IJC, DBC, VEA và PC1.

  Theo Công ty CP Chứng khoán APG

 

OkCancel