Bản tin thị trường ngày 21/03/2024

21/03/2024 -

TỔNG KẾT THỊ TRƯỜNG PHIÊN GIAO DỊCH 21/03/2024

  • Chỉ số VNINDEX 21/03/2024 đóng phiên với 1276.42 điểm, tiếp tục đà tăng 16 điểm tương ướng với 1.3% điểm tăng. Lượng thanh khoản đạt 29,614 tỷ đồng.
  • Các mã cổ phiếu có giá trị khớp lệnh lớn là VND, DIG, PDR, SHS cuối cùng là SSI.
  • Tự doanh bán ròng ở các mã cổ phiếu FPT, MWG, MBB, VIB, PNJ và mua ròng mạnh ở quỹ ETF FUEVFVND. Trong khi đó nước ngoài bán ròng DIG, VHM, VNM và mua ròng các mã VND, KBC, SSI.
  • Cổ phiếu có thanh khoản lớn giá Giảm mạnh có EIB (Giảm 1.6%).
  • Cổ phiếu có thanh khoản lớn giá Tăng mạnh gồm có HDB, TCB, PDR và tăng mạnh nhất là ASM.

  Theo Công ty CP Chứng khoán APG