Bản tin thị trường ngày 21/05/2024

21/05/2024 -

TỔNG KẾT THỊ TRƯỜNG PHIÊN GIAO DỊCH 21/05/2024

  • Chỉ số VNINDEX 21/05/2024 đóng phiên với 1.277,14 điểm, Giảm 0,44 điểm so với phiên hôm trước. Lượng thanh khoản đạt 23,994 tỷ đồng.
  • Các mã cổ phiếu có giá trị khớp lệnh lớn trong ngày hôm nay là HPG, ABB, TCB, SSI và DIG.
  • Tự doanh hôm nay đáng chú ý Mua ròng VPB, DBC và Bán ròng HPG, EVF, HDG. Nước ngoài hôm nay đáng chú ý Mua ròng DBC và Bán ròng VEA, VNM, VCB, KBC, VHM.
  • Cổ phiếu có thanh khoản lớn giá Giảm gồm có VGI, MSN, NKG, VND, PDR và TCB.
  • Cổ phiếu có thanh khoản lớn giá Tăng gồm có ABB, TCM, DCM, TCH, CTD, HDG, VEA và MBS.

  Theo Công ty CP Chứng khoán APG

 

OkCancel