Bản tin thị trường ngày 22/03/2024

22/03/2024 -

TỔNG KẾT THỊ TRƯỜNG PHIÊN GIAO DỊCH 22/03/2024

  • Chỉ số VNINDEX 22/03/2024 đóng phiên với 1281.08 điểm, tiếp tục đà tăng nhẹ 5 điểm tương ứng với 0.37% điểm tăng. Lượng thanh khoản đạt 34,734 tỷ đồng.
  • Các mã cổ phiếu có giá trị khớp lệnh lớn là GEX, HPG, SSI, MBB và cuối cùng là STB.
  • Tự doanh bán ròng ở mã cổ phiếu NVL và mua ròng mạnh ở các mã MSN, STB, VHM, VPB và DIG. Trong khi đó nước ngoài bán ròng VNM, VHM, HPG và mua ròng các mã GEX, KBC và PDR.
  • Cổ phiếu có thanh khoản lớn giá Giảm VHM, TCB, VCI và VNM.
  • Cổ phiếu có thanh khoản lớn giá Tăng mạnh là GEX (tăng 6.4%) và một số mã tăng khác như là KBC, PDR, HSG, CTG và BID.

  Theo Công ty CP Chứng khoán APG