Bản tin thị trường ngày 22/05/2024

22/05/2024 -

TỔNG KẾT THỊ TRƯỜNG PHIÊN GIAO DỊCH 22/05/2024

  • Chỉ số VNINDEX 22/05/2024 đóng phiên với 1.266,91 điểm, Giảm 10,23 điểm so với phiên hôm trước. Lượng thanh khoản đạt 28,050 tỷ đồng.
  • Các mã cổ phiếu có giá trị khớp lệnh lớn trong ngày hôm nay là HPG, SSI, DIG, TCB và MSN.
  • Tự doanh hôm nay đáng chú ý Mua ròng MWG và Bán ròng DBC, ACB, HPG, VIB, PC1. Nước ngoài hôm nay đáng chú ý Bán ròng HPG, FPT, VHM, VEA, VIC và ABB.
  • Cổ phiếu có thanh khoản lớn giá Giảm gồm có MSN, GEX, PVT, TCH, HAG và VPB.
  • Cổ phiếu có thanh khoản lớn giá Tăng gồm có BSR, HDC, PDR, TCM, HCM, NLG và HDG.

  Theo Công ty CP Chứng khoán APG

 

OkCancel