Bản tin thị trường ngày 24/05/2024

24/05/2024 -

TỔNG KẾT THỊ TRƯỜNG PHIÊN GIAO DỊCH 24/05/2024

  • Chỉ số VNINDEX 24/05/2024 đóng phiên với 1.261,93 điểm, Giảm 19,10 điểm so với phiên hôm trước. Lượng thanh khoản đạt 35,531 tỷ đồng.
  • Các mã cổ phiếu có giá trị khớp lệnh lớn trong ngày hôm nay là FPT, SSI, ACB, DGC và DIG.
  • Tự doanh hôm nay đáng chú ý Mua ròng FPT, HDG và Bán ròng MWG, DBC. Nước ngoài hôm nay đáng chú ý Bán ròng FPT, MWG, MBB, SSI và VHM.
  • Cổ phiếu có thanh khoản lớn giá Giảm gồm có EVF, DIG, HCM, HDC và TCH.
  • Cổ phiếu có thanh khoản lớn giá Tăng gồm có CSV, ACB, GVR, PLX, STB, BSR, NVL và PVT.

  Theo Công ty CP Chứng khoán APG

 

OkCancel