Bản tin thị trường ngày 25/03/2024

25/03/2024 -

TỔNG KẾT THỊ TRƯỜNG PHIÊN GIAO DỊCH 25/03/2024

  • Chỉ số VNINDEX 25/03/2024 đóng phiên với 1267.86 điểm, giảm 13.94 điểm. Lượng thanh khoản đạt 29,259 tỷ đồng.
  • Các mã cổ phiếu có giá trị khớp lệnh lớn là VND, NVL, SSI, GEX và cuối cùng là DIG trong đó đáng chú ý có NVL tăng mạnh (3.5%).
  • Tự doanh bán ròng ở các mã cổ phiếu STB, EIB, VIX và quỹ FUEVFVND, mua ròng mạnh ở các mã KBC, SSI. Trong khi đó nước ngoài bán ròng MSN, VHM, VND, VNM và mua ròng các mã NVL và PDR.
  • Cổ phiếu có thanh khoản lớn giá Giảm VTP, GVR, MSN và VCI.
  • Cổ phiếu có thanh khoản lớn giá Tăng mạnh là HPX (tăng Trần) và một số mã tăng khác như là NVL, LCG, TPB và PVS.

  Theo Công ty CP Chứng khoán APG