Bản tin thị trường ngày 26/03/2024

26/03/2024 -

TỔNG KẾT THỊ TRƯỜNG PHIÊN GIAO DỊCH 26/03/2024

  • Chỉ số VNINDEX 26/03/2024 đóng phiên với 1282.21 điểm, tăng 14.35 điểm. Lượng thanh khoản đạt 21,890 tỷ đồng.
  • Các mã cổ phiếu có giá trị khớp lệnh lớn là VND, NVL, SSI, GEX và cuối cùng là VIX trong đó đáng chú ý có VND giảm (2.1%) đi ngược thị trường do ảnh hưởng từ tin xấu.
  • Tự doanh bán ròng ở các mã cổ phiếu MSN, FPT, VPB, MSN đặc biệt là GEX, mua ròng ở mã EIB. Trong khi đó nước ngoài bán ròng MWG đặc biệt là VND và mua ròng các mã PDR, VPB, GEX, VIX.
  • Cổ phiếu có thanh khoản lớn giá Giảm MSN và VND.
  • Cổ phiếu có thanh khoản lớn giá Tăng mạnh là ASM (tăng Trần) và một số mã tăng khác như là GVR, EVF, TCH và KDH.

  Theo Công ty CP Chứng khoán APG