Bản tin thị trường ngày 27/03/2024

27/03/2024 -

TỔNG KẾT THỊ TRƯỜNG PHIÊN GIAO DỊCH 27/03/2024

  • Chỉ số VNINDEX 27/03/2024 đóng phiên với 1283.09 điểm, tăng nhẹ 0.88 điểm so với phiên ngày hôm trước. Lượng thanh khoản đạt 24,061 tỷ đồng.
  • Các mã cổ phiếu có giá trị khớp lệnh lớn là VND, NVL, HPG, DIG và cuối cùng là SSI.
  • Tự doanh bán ròng mạnh MSN. Nước ngoài bán ròng MSN.
  • Cổ phiếu có thanh khoản lớn giá Giảm gồm có TCB, KBC, VRE và EVF.
  • Cổ phiếu có thanh khoản lớn giá Tăng mạnh gồm có VGI, VSC, MWG.

  Theo Công ty CP Chứng khoán APG