Bản tin thị trường ngày 27/05/2024

27/05/2024 -

TỔNG KẾT THỊ TRƯỜNG PHIÊN GIAO DỊCH 27/05/2024

  • Chỉ số VNINDEX 27/05/2024 đóng phiên với 1.267,68 điểm, Tăng 5,75 điểm so với phiên hôm trước. Lượng thanh khoản đạt 17,584 tỷ đồng.
  • Các mã cổ phiếu có giá trị khớp lệnh lớn trong ngày hôm nay là FPT, SSI, POW, HPG và EIB.
  • Tự doanh hôm nay đáng chú ý Mua ròng GEX và Bán ròng TCB, VPB, ACB, DBC. Nước ngoài hôm nay đáng chú ý Bán ròng MWG, HPG, VNM, HDB, CTG và PDR.
  • Cổ phiếu có thanh khoản lớn giá Giảm gồm có MWG, VCI, CMG, DIG, HDB và PDR.
  • Cổ phiếu có thanh khoản lớn giá Tăng gồm có VEA, POW, EVF, EIB, GEX, TCH và BVH.

  Theo Công ty CP Chứng khoán APG

 

OkCancel