Bản tin thị trường ngày 28/03/2024

28/03/2024 -

TỔNG KẾT THỊ TRƯỜNG PHIÊN GIAO DỊCH 28/03/2024

  • Chỉ số VNINDEX 28/03/2024 đóng phiên với 1290.18 điểm, tăng 7.09 điểm so với phiên ngày hôm trước. Lượng thanh khoản đạt 25,869 tỷ đồng.
  • Các mã cổ phiếu có giá trị khớp lệnh lớn là TCB, SSI, VND, STB và cuối cùng là VHM.
  • Tự doanh mua ròng mạnh MSN và bánh ròng các mã HPG, VPB, TCB, FPT, GKM. Nước ngoài mua ròng mạnh STB và bán ròng các mã VHM, MSN, VNM, VRE, NVL.
  • Cổ phiếu có thanh khoản lớn giá Giảm mạnh gồm có NVL, EVF và các mã giảm khác như là TCH, DXG, PVT, VRE.
  • Cổ phiếu có thanh khoản lớn giá Tăng mạnh gồm có AGR (tăng trần), FRT (tăng 6.8%) và các mã tăng khác như là TCB, MBS, HCM, STB, HAG.

  Theo Công ty CP Chứng khoán APG