Bản tin thị trường ngày 29/05/2024

29/05/2024 -

TỔNG KẾT THỊ TRƯỜNG PHIÊN GIAO DỊCH 29/05/2024

  • Chỉ số VNINDEX 29/05/2024 đóng phiên với 1.272,64 điểm, Giảm 9,09 điểm so với phiên hôm trước. Lượng thanh khoản đạt 25,430 tỷ đồng.
  • Các mã cổ phiếu có giá trị khớp lệnh lớn trong ngày hôm nay là FPT, EIB, HPG, MSN và DGC.
  • Tự doanh hôm nay đáng chú ý Mua ròng CTG, DBC, HVN và Bán ròng FPT, VCB, PC1. Nước ngoài hôm nay đáng chú ý Mua ròng FPT và Bán ròng HPG, VND, VNM, CTG, SSI.
  • Cổ phiếu có thanh khoản lớn giá Giảm gồm có HAG, NVL, PVS, HDG, HDB và VND.
  • Cổ phiếu có thanh khoản lớn giá Tăng gồm có BCG, HVN, AAA, EIB, LPB, TCH và BAF.

  Theo Công ty CP Chứng khoán APG

 

OkCancel