Bản tin thị trường ngày 28/05/2024

28/05/2024 -

TỔNG KẾT THỊ TRƯỜNG PHIÊN GIAO DỊCH 28/05/2024

  • Chỉ số VNINDEX 28/05/2024 đóng phiên với 1.281,73 điểm, Tăng 14,05 điểm so với phiên hôm trước. Lượng thanh khoản đạt 22,062 tỷ đồng.
  • Các mã cổ phiếu có giá trị khớp lệnh lớn trong ngày hôm nay là CTG, FPT, MWG, HPG và VND.
  • Tự doanh hôm nay đáng chú ý Mua ròng HPG, VPB, MSN và Bán ròng FPT, EIB. Nước ngoài hôm nay đáng chú ý Mua ròng FPT và Bán ròng VNM, CTG, HPG, MSN, HDB.
  • Cổ phiếu có thanh khoản lớn giá Giảm gồm có EIB và CTG.
  • Cổ phiếu có thanh khoản lớn giá Tăng gồm có HVN, SZC, HDG, LPB, CTD, MBS và SAB.

  Theo Công ty CP Chứng khoán APG

 

OkCancel