Bản tin thị trường ngày 29/03/2024

29/03/2024 -

TỔNG KẾT THỊ TRƯỜNG PHIÊN GIAO DỊCH 29/03/2024

  • Chỉ số VNINDEX 29/03/2024 đóng phiên với 1284.09 điểm, giảm 6.09 điểm so với phiên ngày hôm trước. Lượng thanh khoản đạt 23,204 tỷ đồng.
    Các mã cổ phiếu có giá trị khớp lệnh lớn là STB, NVL, VND, SSI và cuối cùng là MSN.
  • Tự doanh mua ròng mạnh VHM, ACB, VNM, E1VFVN30 và bán ròng các mã VIX, GKM. Nước ngoài mua ròng mạnh MWG và bán ròng các mã STB, MSN, VHM, VNM, VND.
  • Cổ phiếu có thanh khoản lớn giá Giảm gồm có CEO, VIX, NVL, MSN, SHS.
  • Cổ phiếu có thanh khoản lớn giá Tăng mạnh có LPB và các mã tăng khác như TCH, DRC.

  Theo Công ty CP Chứng khoán APG