Bản tin thị trường ngày 30/05/2024

31/05/2024 -

TỔNG KẾT THỊ TRƯỜNG PHIÊN GIAO DỊCH 30/05/2024

  • Chỉ số VNINDEX 30/05/2024 đóng phiên với 1.266,32 điểm, Giảm 6,32 điểm so với phiên hôm trước. Lượng thanh khoản đạt 25,853 tỷ đồng.
  • Các mã cổ phiếu có giá trị khớp lệnh lớn trong ngày hôm nay là FPT, MWG, MSN, HPG và SSI.
  • Tự doanh hôm nay đáng chú ý Mua ròng HPG, LPB và Bán ròng CMG, EIB, HDG. Nước ngoài hôm nay đáng chú ý Bán ròng FPT, VCB, MBB, VND, VRE và MSR.
  • Cổ phiếu có thanh khoản lớn giá Giảm gồm có VND, MBB, SZC, VRE và EVF.
  • Cổ phiếu có thanh khoản lớn giá Tăng gồm có HUT, MWG, CEO, GVR, BCG, MSN và ORS.

  Theo Công ty CP Chứng khoán APG

 

OkCancel