Bản tin thị trường ngày 31/05/2024

31/05/2024 -

TỔNG KẾT THỊ TRƯỜNG PHIÊN GIAO DỊCH 31/05/2024

  • Chỉ số VNINDEX 31/05/2024 đóng phiên với 1.261,72 điểm, Giảm 4,6 điểm so với phiên hôm trước. Lượng thanh khoản đạt 18,740 tỷ đồng.
  • Các mã cổ phiếu có giá trị khớp lệnh lớn trong ngày hôm nay là MWG, HPG, MSN, EIB và FRT.
  • Tự doanh hôm nay đáng chú ý Mua ròng VSC và Bán ròng HPG, MBB, DCM, DBC, HDG. Nước ngoài hôm nay đáng chú ý Mua ròng FPT và Bán ròng MCH, MWG, VCB, MBB, VNM.
  • Cổ phiếu có thanh khoản lớn giá Giảm gồm có BAF, PVT, SZC, ORS và ACB.
  • Cổ phiếu có thanh khoản lớn giá Tăng gồm có MCH, TCM, ANV, VSC, TNG, FRT, NVL và DGW.

  Theo Công ty CP Chứng khoán APG

 

OkCancel