Chứng khoán APG lãi đột biến nhờ thị trường chứng khoán tăng nóng

24/08/2021 - Quan tri W

Công ty Chứng khoán APG cho biết, quý II/2021, lợi nhuận của APG tăng đột biến, đạt 23,4 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước chỉ đạt 1,8 tỷ đồng.