Dịch vụ trái phiếu

15/08/2019 -

1. Lợi ích từ việc phát hành trái phiếu

  • Mở ra một kênh huy động vốn hiệu quả
  • Giúp doanh nghiệp có được đòn bẩy tài chính lý tưởng trong kinh doanh
  • Tạo uy tín, thương hiệu cho doanh nghiệp trên thị trường
  • Chủ sở hữu doanh nghiệp không bị chia sẻ quyền quản lý và kiểm soát doanh nghiệp cho các trái chủ.
  • Được hưởng lợi từ chính sách thuế đối với khoản trả lãi trái phiếu

 

2. Dịch vụ trái phiếu

  • Tư vấn phát hành trái phiếu: là dịch vụ tư vấn giúp doanh nghiệp huy động vốn hiệu quả với nguồn vốn, kỳ hạn phù hợp với nhu cầu doanh nghiệp và chi phí vốn hợp lý
  • Đại lý phát hành: Thực hiện việc phân phối trái phiếu đến các nhà đầu tư
  • Đại lý đăng ký, lưu ký trái phiếu: Là việc lập, giữ và quản lý sổ đăng ký ghi người sở hữu trái phiếu, số lượng trái phiếu, giúp doanh nghiệp phát hành lập danh sách nhà đầu tư nắm giữ trái phiếu
  • Đại lý giữ, quản lý thông tin tài khoản trái phiếu: Thực hiện lưu giữ, quản lý thông tin về tài khoản trái phiếu của khách hàng

 

3. Khách hàng thân thiết 

 • Công ty Cổ phần Phát triển Địa ốc Cienco 5 (Cienco 5 Land)

 

 • Công ty Tài chính PPF

 

 • Công ty Cổ phần Xây dựng số 3 (VINACONEX 3)
 
 • Công ty Cổ phần Than Quốc tế