HOSE: Điểm tin giao dịch 15.12.2020

16/12/2020 -
HOSE - Cập nhật sau cùng : 15/12/2020 5:10:00 CH
TỔNG HỢP THÔNG TIN GIAO DỊCH
TRADING SUMMARY 
   
    Ngày:
Date:
15/12/2020          
                 
1. Chỉ số chứng khoán
     (Indices)
     
Chỉ số
Indices
  Đóng cửa
Closing value
Tăng/Giảm
+/- Change
Thay đổi (%)
% Change
GTGD (tỷ đồng)
Trading value (bil.dongs)
     
VNINDEX 1.055,27 -8,82 -0,83 13.552,63      
VN30 1.013,02 -11,26 -1,10 6.299,47      
VNMIDCAP 1.152,50 5,25 0,46 3.933,66      
VNSMALLCAP 980,08 6,60 0,68 1.668,93      
VN100 972,39 -8,56 -0,87 10.233,13      
VNALLSHARE 973,17 -7,84 -0,80 11.902,06      
VNXALLSHARE 1.549,65 -11,64 -0,75 13.716,62      
VNCOND 1.191,49 -2,42 -0,20 628,50      
VNCONS 869,04 -11,04 -1,25 1.318,11      
VNENE 497,86 -5,24 -1,04 229,34      
VNFIN 891,14 -8,29 -0,92 2.955,25      
VNHEAL 1.320,47 -1,94 -0,15 81,02      
VNIND 621,53 0,67 0,11 2.030,50      
VNIT 1.292,79 -10,89 -0,84 178,64      
VNMAT 1.577,22 -17,54 -1,10 1.683,00      
VNREAL 1.326,92 -10,59 -0,79 2.434,82      
VNUTI 757,42 -8,13 -1,06 341,79      
VNDIAMOND 1.114,73 -7,09 -0,63 2.259,53      
VNFINLEAD 1.230,25 -13,46 -1,08 2.611,29      
VNFINSELECT 1.193,22 -11,58 -0,96 2.877,81      
VNSI 1.409,28 -13,77 -0,97 3.470,92      
VNX50 1.679,75 -16,51 -0,97 8.973,96      
                 
2. Giao dịch toàn thị trường
    (Trading total)
   
Nội dung
Contents
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
   
Khớp lệnh 621.133.560 12.294    
Thỏa thuận 54.046.648 1.259    
Tổng 675.180.208 13.553    
                 
Top 5 chứng khoán giao dịch trong ngày
(Top volatile stock up to date)
   
STT
No.
Top 5 CP về KLGD
Top trading vol.
Top 5 CP tăng giá
Top gainer
Top 5 CP giảm giá
Top loser 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
% Mã CK
Code
%    
1 HAG 30.066.630 PTC 6,98% TTE -6,92%    
2 LDG 24.606.180 KPF 6,97% CRC -6,79%    
3 HPG 20.601.914 TLH 6,94% L10 -6,77%    
4 ITA 19.505.550 LDG 6,94% VAF -6,67%    
5 STB 17.651.510 BCE 6,93% LAF -6,40%    
                 
Giao dịch của NĐTNN
(Foreigner trading)
Nội dung
Contents
Mua
Buying
% Bán
Selling
% Mua-Bán
Buying-Selling
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
42.382.250 6,28% 64.300.424 9,52% -21.918.174
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
1.124 8,29% 1.949 14,38% -825
                 
Top 5 Chứng khoán giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
(Top foreigner trading)
 
STT Top 5 CP về
KLGD NĐTNN
Top trading vol.
Top 5 CP về
GTGD NĐTNN
Top 5 CP về KLGD
 NĐTNN mua ròng 
 
1 HPG 7.528.384 HPG 291.896.090 VHM 233.937.327  
2 VRE 7.347.610 VNM 287.382.400 PLX 30.590.420  
3 SSI 4.400.300 VRE 222.657.067 KDC 12.589.596  
4 MBB 4.100.060 VHM 203.746.130 PHR 10.259.900  
5 GMD 3.393.220 VCB 120.397.530 FCN 5.361.280  
                 
3. Sự kiện doanh nghiệp
STT Mã CK Sự kiện
1 HCMA1805 HCMA1805 hủy niêm yết tại HOSE, ngày hủy niêm yết: 15/12/2019, ngày GD cuối cùng: 15/12/2020.
2 CAV CAV giao dịch không hưởng quyền - trả cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt với tỷ lệ 10%, ngày thanh toán: 31/12/2020.
3 VPL11812 VPL11812 giao dịch không quyền - trả lãi trái phiếu, ngày thanh toán: 29/12/2020.
4 VPL11811 VPL11811 hủy niêm yết 17.000.000 trái phiếu tại HOSE, ngày hủy niêm yết: 15/12/2019, ngày GD cuối cùng: 14/12/2020.
5 C1111722 C1111722 hủy niêm yết 3.000.000 trái phiếu tại HOSE, ngày hủy niêm yết: 15/12/2019, ngày GD cuối cùng: 14/12/2020.
6 PGC PGC giao dịch không hưởng quyền - trả cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt với tỷ lệ 12%, ngày thanh toán: 30/12/2020.
7 HSL HSL nhận quyết định niêm yết bổ sung 1.417.188 cp (phát hành trả cổ tức năm 2018) tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 15/12/2020.
8 TVS TVS nhận quyết định niêm yết bổ sung 8.110.474 cp (phát hành trả cổ tức năm 2019 và tăng vốn) tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 15/12/2020.
9 FUEMAV30 FUEMAV30 niêm yết và giao dịch bổ sung 1.100.000 ccq (tăng)  tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 15/12/2020. 
10 FUEVFVND FUEVFVND niêm yết và giao dịch bổ sung 13.100.000 ccq (tăng)  tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 15/12/2020. 
 
Các tập tin đính kèm