HNX: THỊ TRƯỜNG CỔ PHIẾU NIÊM YẾT HNX THÁNG 4/2021: CÓ THEM 7 DOANH NGHIỆP NIÊM YẾT, GIÁ TRỊ VỐN HÓA TĂNG 3,2%

07/05/2021 -
 

Thị trường cổ phiếu niêm yết Sở GDCK Hà Nội (HNX) tháng 4 tiếp tục có diễn biến giao dịch khá ổn định. Tại ngày giao dịch cuối cùng của tháng, chỉ số HNX Index đạt 281,75 điểm, giảm 1,7% so với cuối tháng trước. Tổng khối lượng giao dịch toàn thị trường đạt 3,32 tỷ cổ phiếu, giá trị giao dịch tương ứng đạt hơn 59 nghìn tỷ đồng. Tính bình quân, khối lượng giao dịch đạt hơn 166 triệu cổ phiếu/phiên, giá trị giao dịch đạt hơn 2.969 tỷ đồng/phiên, tăng 17,9% so với tháng trước. Giá trị vốn hóa thị trường tại thời điểm cuối tháng 4 đạt hơn 349,4 nghìn tỷ đồng, tăng 3,2% so với cuối tháng 3/2021.
Duy nhất chỉ số giá cổ phiếu của ngành Tài chính tăng 18,94 điểm (3,58%) đạt 548,64 điểm; còn chỉ số ngành Công nghiệp giảm 11,22 điểm (-4,41%) đạt 243,36 điểm, và ngành Xây dựng giảm 15,67 điểm (-6,28%) đạt 234,03 điểm.
Về chỉ số quy mô, chỉ số LargeCap dành cho các doanh nghiệp có quy mô lớn tăng 0,12 điểm (0,04%) đạt mức 329,45 điểm tại thời điểm cuối tháng 4/2021, chỉ số Mid/SmallCap dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ có mức giảm 21,59 điểm (-3,33%) đạt 627,43 điểm.
Các cổ phiếu có mức tăng mạnh nhất trên thị trường:
5 cổ phiếu tăng giá nhiều nhất trong tháng 4/2021
STT MCK Thay đổi (điểm) Thay đổi (%)
1 VIE 6.300 150
2 THS 9.000 145,16
3 ACM 1.600 72,73
4 MEL 5.400 70,13
5 CTC 1.800 52,94
 
5 cổ phiếu được giao dịch nhiều nhất trong tháng 4/2021
STT MCK Khối lượng giao dịch (cổ phiếu)
1 SHB 489.725.684
2 KLF 273.721.837
3 SHS 202.301.949
4 PVS 192.168.310
5 NVB 164.499.219
 
Tháng 4/2021, giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài đạt hơn 53 triệu cổ phiếu, giá trị giao dịch tương ứng đạt hơn 1.200 tỷ đồng. Trong đó, giá trị giao dịch mua vào đạt hơn 787 tỷ đồng, giá trị bán ra đạt hơn 578 tỷ đồng. Tính chung trong tháng, nhà đầu tư nước ngoài đã mua ròng hơn 209 tỷ đồng.
 
5 cổ phiếu được nhà đầu tư nước ngoài mua nhiều nhất tháng 4/2021
STT MCK Khối lượng giao dịch (cổ phiếu)
1 VND 10.260.401
2 ACM 4.180.751
3 NTP 3.349.207
4 SHB 1.423.500
5 ART 634.000


5 cổ phiếu nhà đầu tư nước ngoài bán nhiều nhất tháng 4/2021
STT MCK Khối lượng giao dịch (cổ phiếu)
1 NTP 3.242.387
2 VND 3.099.244
3 APS 2.646.100
4 ACM 2.399.300
5 PVS 1.932.444
 
Giao dịch của nhóm cổ phiếu HNX30 giảm 13% so với tháng trước, với tổng khối lượng giao dịch đạt hơn 1.858 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị giao dịch đạt hơn 36 nghìn tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 55,87% khối lượng giao dịch và 60,73% giá trị giao dịch toàn thị trường.
Về quy mô thị trường, tháng 4/2021, HNX có 7 doanh nghiệp niêm yết mới với giá trị giao dịch cổ phiếu niêm yết mới hơn 5,04 nghìn tỷ đồng tính theo mệnh giá, đồng thời có 4 doanh nghiệp niêm yết bổ sung cổ phiếu với số lượng niêm yết bổ sung đạt 80,5 triệu cổ phiếu. Tổng số doanh nghiệp niêm yết cổ phiếu trên HNX tại ngày giao dịch cuối cùng của tháng là 361 doanh nghiệp với tổng giá trị niêm yết đạt hơn 144 nghìn tỷ đồng.