HOSE: Điểm tin giao dịch 10.12.2020

11/12/2020 -
TỔNG HỢP THÔNG TIN GIAO DỊCH
TRADING SUMMARY 
   
    Ngày:
Date:
10/12/2020          
                 
1. Chỉ số chứng khoán
     (Indices)
     
Chỉ số
Indices
  Đóng cửa
Closing value
Tăng/Giảm
+/- Change
Thay đổi (%)
% Change
GTGD (tỷ đồng)
Trading value (bil.dongs)
     
VNINDEX 1.030,91 -8,22 -0,79 13.353,36      
VN30 994,28 -9,75 -0,97 6.728,96      
VNMIDCAP 1.118,97 -14,27 -1,26 3.672,85      
VNSMALLCAP 946,05 -10,05 -1,05 1.402,09      
VN100 952,46 -9,25 -0,96 10.401,81      
VNALLSHARE 952,62 -9,13 -0,95 11.803,90      
VNXALLSHARE 1.518,76 -15,31 -1,00 13.315,50      
VNCOND 1.158,72 -25,53 -2,16 470,55      
VNCONS 867,03 6,53 0,76 1.305,22      
VNENE 479,88 -8,28 -1,70 196,44      
VNFIN 872,19 -10,54 -1,19 2.720,86      
VNHEAL 1.311,05 4,00 0,31 26,13      
VNIND 600,98 -5,27 -0,87 2.344,17      
VNIT 1.286,64 -22,02 -1,68 244,35      
VNMAT 1.535,52 -31,72 -2,02 2.523,65      
VNREAL 1.292,54 -12,18 -0,93 1.650,39      
VNUTI 741,96 -11,76 -1,56 305,05      
VNDIAMOND 1.092,77 -14,82 -1,34 2.500,12      
VNFINLEAD 1.204,40 -15,02 -1,23 2.432,28      
VNFINSELECT 1.168,63 -13,78 -1,17 2.643,40      
VNSI 1.377,55 -13,87 -1,00 3.357,62      
VNX50 1.648,48 -16,86 -1,01 9.123,14      
                 
2. Giao dịch toàn thị trường
    (Trading total)
   
Nội dung
Contents
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
   
Khớp lệnh 566.339.280 11.590    
Thỏa thuận 60.112.317 1.763    
Tổng 626.451.597 13.353    
                 
Top 5 chứng khoán giao dịch trong ngày
(Top volatile stock up to date)
   
STT
No.
Top 5 CP về KLGD
Top trading vol.
Top 5 CP tăng giá
Top gainer
Top 5 CP giảm giá
Top loser 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
% Mã CK
Code
%    
1 HPG 42.787.770 KPF 6,99% TVB -8,30%    
2 STB 21.848.500 CDC 6,97% DTL -6,99%    
3 TCB 19.333.060 NVT 6,94% PNJ -6,89%    
4 HAG 19.053.680 HSL 6,92% NNC -6,88%    
5 DIG 17.480.540 VAF 6,85% KHP -6,81%    
                 
Giao dịch của NĐTNN
(Foreigner trading)
Nội dung
Contents
Mua
Buying
% Bán
Selling
% Mua-Bán
Buying-Selling
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
48.926.920 7,81% 43.824.994 7,00% 5.101.926
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
1.361 10,19% 1.189 8,91% 171
                 
Top 5 Chứng khoán giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
(Top foreigner trading)
 
STT Top 5 CP về
KLGD NĐTNN
Top trading vol.
Top 5 CP về
GTGD NĐTNN
Top 5 CP về KLGD
 NĐTNN mua ròng 
 
1 HPG 15.063.470 HPG 553.241.941 VHM 233.236.227  
2 GMD 7.044.960 VNM 241.042.013 PLX 30.524.780  
3 FPT 3.072.780 GMD 212.276.231 KDC 12.589.696  
4 VRE 2.779.280 FPT 187.439.580 PHR 9.263.690  
5 MBB 2.400.060 VCB 98.874.113 FCN 5.399.110  
                 
3. Sự kiện doanh nghiệp
STT Mã CK Sự kiện
1 EVG EVG giao dịch không hưởng quyền - lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về các vấn đề thuộc thẩm quyền ĐHCĐ, dự kiến lấy ý kiến cổ đông trong tháng 12 năm 2020.
2 ITC ITC niêm yết và giao dịch bổ sung 7.207.491 cp (trả cổ tức năm 2019) tại HOSE ngày 10/12/2020, ngày niêm yết có hiệu lực: 26/11/2020.
3 AGG AGG thông báo thu hồi 24.667 cổ phiếu thưởng làm cổ phiếu quỹ từ 10/12/2020 đến 17/12/2020.
4 FCN FCN giao dịch không hưởng quyền - trả cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 100:5 (số lượng dự kiến: 5.901.466 cp).
5 TVB TVB giao dịch không hưởng quyền - trả cổ tức đợt 1 năm 2020 bằng tiền mặt với tỷ lệ 10%, ngày thanh toán: 23/12/2020.
6 FIR FIR nhận quyết định niêm yết bổ sung 6.239.867 cp (phát hành trả cổ tức năm 2019) tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 10/12/2020.
7 E1VFVN30 E1VFVN30 niêm yết và giao dịch bổ sung 500.000 ccq (giảm)  tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 10/12/2020. 
8 FUEVFVND FUEVFVND niêm yết và giao dịch bổ sung 5.400.000 ccq (tăng)  tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 10/12/2020. 
 
Các tập tin đính kèm