HOSE: Điểm tin giao dịch 14.12.2020

15/12/2020 -
TỔNG HỢP THÔNG TIN GIAO DỊCH
TRADING SUMMARY 
   
    Ngày:
Date:
14/12/2020          
                 
1. Chỉ số chứng khoán
     (Indices)
     
Chỉ số
Indices
  Đóng cửa
Closing value
Tăng/Giảm
+/- Change
Thay đổi (%)
% Change
GTGD (tỷ đồng)
Trading value (bil.dongs)
     
VNINDEX 1.064,09 18,13 1,73 12.619,15      
VN30 1.024,28 15,63 1,55 6.021,92      
VNMIDCAP 1.147,25 16,33 1,44 3.101,81      
VNSMALLCAP 973,48 17,00 1,78 1.445,55      
VN100 980,95 15,35 1,59 9.123,73      
VNALLSHARE 981,01 15,41 1,60 10.569,28      
VNXALLSHARE 1.561,29 22,81 1,48 12.494,54      
VNCOND 1.193,91 14,71 1,25 528,05      
VNCONS 880,08 5,75 0,66 1.099,49      
VNENE 503,10 11,55 2,35 274,55      
VNFIN 899,43 16,71 1,89 3.118,90      
VNHEAL 1.322,41 9,18 0,70 58,32      
VNIND 620,86 11,44 1,88 1.749,82      
VNIT 1.303,68 5,48 0,42 128,77      
VNMAT 1.594,76 17,85 1,13 1.315,05      
VNREAL 1.337,51 27,98 2,14 1.942,28      
VNUTI 765,55 10,45 1,38 337,35      
VNDIAMOND 1.121,82 12,32 1,11 2.489,10      
VNFINLEAD 1.243,71 22,61 1,85 2.758,67      
VNFINSELECT 1.204,80 22,15 1,87 3.039,23      
VNSI 1.423,05 24,31 1,74 3.016,93      
VNX50 1.696,26 24,61 1,47 8.294,37      
                 
2. Giao dịch toàn thị trường
    (Trading total)
   
Nội dung
Contents
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
   
Khớp lệnh 506.310.660 10.445    
Thỏa thuận 77.278.335 2.174    
Tổng 583.588.995 12.619    
                 
Top 5 chứng khoán giao dịch trong ngày
(Top volatile stock up to date)
   
STT
No.
Top 5 CP về KLGD
Top trading vol.
Top 5 CP tăng giá
Top gainer
Top 5 CP giảm giá
Top loser 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
% Mã CK
Code
%    
1 TCB 26.371.300 DCL 7,00% NAV -6,90%    
2 VRE 18.930.230 DRH 7,00% HVX -6,86%    
3 TMS 16.962.006 TAC 7,00% TDW -6,76%    
4 ITA 16.273.450 KHP 6,98% HRC -6,74%    
5 STB 15.678.170 L10 6,97% NVT -5,40%    
                 
Giao dịch của NĐTNN
(Foreigner trading)
Nội dung
Contents
Mua
Buying
% Bán
Selling
% Mua-Bán
Buying-Selling
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
47.734.010 8,18% 64.074.564 10,98% -16.340.554
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
1.344 10,65% 1.807 14,32% -463
                 
Top 5 Chứng khoán giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
(Top foreigner trading)
 
STT Top 5 CP về
KLGD NĐTNN
Top trading vol.
Top 5 CP về
GTGD NĐTNN
Top 5 CP về KLGD
 NĐTNN mua ròng 
 
1 TMS 16.892.496 TMS 564.222.111 VHM 234.247.857  
2 CTG 8.285.050 CTG 291.428.570 PLX 31.180.190  
3 VRE 7.456.910 VNM 232.840.178 KDC 12.592.296  
4 GMD 6.047.840 VRE 221.184.938 PHR 9.742.950  
5 HPG 3.087.210 GMD 192.395.122 FCN 5.393.990  
                 
3. Sự kiện doanh nghiệp
STT Mã CK Sự kiện
1 NLG NLG giao dịch không hưởng quyền - trả cổ tức đợt 1 năm 2020 bằng tiền mặt với tỷ lệ 4,53%, ngày thanh toán: 29/12/2020.
2 HNG HNG giao dịch không hưởng quyền - lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc thông qua phương án chào bán riêng lẻ, dự kiến lấy ý kiến cổ đông trong tháng 12 năm 2020.
3 SCS SCS giao dịch không hưởng quyền - trả cổ tức đợt 1 năm 2020 bằng tiền mặt với tỷ lệ 30%, ngày thanh toán: 30/12/2020.
4 HVN HVN giao dịch không hưởng quyền - tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2020, dự  kiến tổ chức đại hội vào ngày 29/12/2020.
5 DGC DGC giao dịch không hưởng quyền - trả cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt với tỷ lệ 15%, ngày thanh toán: 11/01/2020.
6 HBC HBC giao dịch không hưởng quyền - trả cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt với tỷ lệ 3%, ngày thanh toán: 23/12/2020.
7 E1VFVN30 E1VFVN30 niêm yết và giao dịch bổ sung 100.000 ccq (tăng)  tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 14/12/2020. 
8 FUEVFVND FUEVFVND niêm yết và giao dịch bổ sung 7.900.000 ccq (tăng)  tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 14/12/2020. 
 
Các tập tin đính kèm