HOSE: Điểm tin giao dịch 20.01.2021

21/01/2021 -
HOSE - Cập nhật sau cùng : 20/01/2021 5:34:00 CH
TỔNG HỢP THÔNG TIN GIAO DỊCH
TRADING SUMMARY 
   
    Ngày:
Date:
20/01/2021          
                 
1. Chỉ số chứng khoán
     (Indices)
     
Chỉ số
Indices
  Đóng cửa
Closing value
Tăng/Giảm
+/- Change
Thay đổi (%)
% Change
GTGD (tỷ đồng)
Trading value (bil.dongs)
     
VNINDEX 1.134,68 3,68 0,33 17.790,39      
VN30 1.116,21 8,89 0,80 8.990,80      
VNMIDCAP 1.339,86 -5,39 -0,40 4.524,68      
VNSMALLCAP 1.133,02 -10,08 -0,88 1.910,32      
VN100 1.075,80 5,99 0,56 13.515,49      
VNALLSHARE 1.077,74 5,11 0,48 15.425,81      
VNXALLSHARE 1.712,21 10,36 0,61 18.442,29      
VNCOND 1.276,11 23,30 1,86 477,69      
VNCONS 879,94 5,08 0,58 1.528,73      
VNENE 578,49 3,64 0,63 635,00      
VNFIN 1.051,77 3,26 0,31 4.687,46      
VNHEAL 1.384,06 -2,38 -0,17 31,85      
VNIND 688,74 -1,90 -0,28 2.231,00      
VNIT 1.434,75 26,47 1,88 291,93      
VNMAT 1.709,56 2,66 0,16 2.269,38      
VNREAL 1.453,55 7,89 0,55 2.879,71      
VNUTI 802,14 9,63 1,22 357,36      
VNDIAMOND 1.257,57 12,98 1,04 3.239,54      
VNFINLEAD 1.415,33 3,06 0,22 4.034,59      
VNFINSELECT 1.398,31 3,37 0,24 4.556,93      
VNSI 1.555,86 15,07 0,98 4.041,25      
VNX50 1.841,68 14,24 0,78 12.908,73      
                 
2. Giao dịch toàn thị trường
    (Trading total)
   
Nội dung
Contents
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
   
Khớp lệnh 802.789.200 16.478    
Thỏa thuận 36.511.519 1.312    
Tổng 839.300.719 17.790    
                 
Top 5 chứng khoán giao dịch trong ngày
(Top volatile stock up to date)
   
STT
No.
Top 5 CP về KLGD
Top trading vol.
Top 5 CP tăng giá
Top gainer
Top 5 CP giảm giá
Top loser 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
% Mã CK
Code
%    
1 HQC 45.552.100 PIT 6,96% HU1 -6,98%    
2 HPG 38.432.672 SGT 6,96% TDP -6,95%    
3 STB 34.446.700 GMC 6,93% NAV -6,92%    
4 ROS 33.285.700 PNC 6,93% AGR -6,77%    
5 FLC 30.895.700 RIC 6,92% CDC -6,76%    
                 
Giao dịch của NĐTNN
(Foreigner trading)
Nội dung
Contents
Mua
Buying
% Bán
Selling
% Mua-Bán
Buying-Selling
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
68.298.160 8,14% 67.331.732 8,02% 966.428
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
2.409 13,54% 2.192 12,32% 217
                 
Top 5 Chứng khoán giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
(Top foreigner trading)
 
STT Top 5 CP về
KLGD NĐTNN
Top trading vol.
Top 5 CP về
GTGD NĐTNN
Top 5 CP về KLGD
 NĐTNN mua ròng 
 
1 HPG 23.089.672 HPG 961.604.902 VHM 248.936.797  
2 STB 4.688.400 SAB 476.810.740 PLX 33.208.170  
3 VRE 4.627.800 VHM 327.053.049 VPB 16.104.760  
4 AGG 4.450.100 VNM 254.609.618 KDC 15.732.536  
5 SSI 3.703.900 VRE 167.357.355 SBT 12.715.720  
                 
3. Sự kiện doanh nghiệp
STT Mã CK Sự kiện
1 RDP RDP niêm yết và giao dịch bổ sung 3.733.205 cp (phát hành trả cổ tức năm 2019) tại HOSE ngày 20/01/2021, ngày niêm yết có hiệu lực: 31/12/2020.
2 HTN HTN giao dịch không hưởng quyền - lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về thay đổi thành viên HĐQT, dự kiến lấy ý kiến cổ đông từ 26/01/2021 đến 08/02/2021.
3 OGC OGC giao dịch không hưởng quyền - lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền ĐHCĐ thường niên, dự kiến lấy ý kiến cổ đông từ 29/01/2021.
4 NVL NVL giao dịch không hưởng quyền -  phát hành quyền mua cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 89:7 (số lượng dự kiến: 77.666.501 cp), với giá: 59.200 đ/cp.
5 TVB TVB giao dịch không hưởng quyền -  thực hiện quyền mua theo tỷ lệ 10:3 (số lượng dự kiến: 16.417.999 cp), với giá 10.000 đ/cp.
6 TVB TVB giao dịch không hưởng quyền - tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021, dự  kiến tổ chức đại hội vào ngày 23/02/2021.
7 PNJ PNJ nhận quyết định niêm yết bổ sung 2.318.777 cp (phát hành ESOP) tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 20/01/2021.
8 E1VFVN30 E1VFVN30 niêm yết và giao dịch bổ sung 600.000 ccq (tăng)  tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 20/01/2021. 
9 FUEVFVND FUEVFVND niêm yết và giao dịch bổ sung 8.900.000 ccq (tăng)  tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 20/01/2021. 
 
Các tập tin đính kèm