HOSE: Điểm tin giao dịch 21.12.2020

22/12/2020 -
HOSE - Cập nhật sau cùng : 21/12/2020 5:19:00 CH
TỔNG HỢP THÔNG TIN GIAO DỊCH
TRADING SUMMARY 
   
    Ngày:
Date:
21/12/2020          
                 
1. Chỉ số chứng khoán
     (Indices)
     
Chỉ số
Indices
  Đóng cửa
Closing value
Tăng/Giảm
+/- Change
Thay đổi (%)
% Change
GTGD (tỷ đồng)
Trading value (bil.dongs)
     
VNINDEX 1.081,08 13,62 1,28 14.336,67      
VN30 1.049,71 13,06 1,26 6.359,36      
VNMIDCAP 1.202,68 25,12 2,13 4.122,02      
VNSMALLCAP 1.017,10 14,83 1,48 1.710,33      
VN100 1.005,34 14,10 1,42 10.481,38      
VNALLSHARE 1.005,90 14,10 1,42 12.191,71      
VNXALLSHARE 1.602,19 23,20 1,47 14.726,14      
VNCOND 1.202,56 9,21 0,77 513,67      
VNCONS 870,02 3,34 0,39 1.024,42      
VNENE 505,62 3,75 0,75 300,88      
VNFIN 975,61 23,36 2,45 4.063,01      
VNHEAL 1.324,95 7,97 0,61 30,10      
VNIND 633,31 5,93 0,95 2.072,33      
VNIT 1.309,86 12,54 0,97 162,55      
VNMAT 1.587,57 1,62 0,10 1.484,28      
VNREAL 1.340,38 22,55 1,71 2.115,97      
VNUTI 774,62 12,73 1,67 393,06      
VNDIAMOND 1.172,13 18,58 1,61 2.839,55      
VNFINLEAD 1.327,73 21,30 1,63 3.495,43      
VNFINSELECT 1.304,16 32,28 2,54 3.978,47      
VNSI 1.481,66 30,67 2,11 3.739,39      
VNX50 1.733,29 23,96 1,40 9.615,56      
                 
2. Giao dịch toàn thị trường
    (Trading total)
   
Nội dung
Contents
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
   
Khớp lệnh 660.479.750 13.102    
Thỏa thuận 53.182.502 1.235    
Tổng 713.662.252 14.337    
                 
Top 5 chứng khoán giao dịch trong ngày
(Top volatile stock up to date)
   
STT
No.
Top 5 CP về KLGD
Top trading vol.
Top 5 CP tăng giá
Top gainer
Top 5 CP giảm giá
Top loser 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
% Mã CK
Code
%    
1 STB 30.779.000 TLD 6,99% KOS -7,00%    
2 TCB 29.002.010 DCL 6,99% HOT -6,99%    
3 MBB 27.496.300 TIP 6,99% CLG -6,82%    
4 ITA 22.936.670 TTA 6,98% TDP -5,68%    
5 ACB 22.761.840 ILB 6,98% NVT -5,37%    
                 
Giao dịch của NĐTNN
(Foreigner trading)
Nội dung
Contents
Mua
Buying
% Bán
Selling
% Mua-Bán
Buying-Selling
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
36.407.320 5,10% 37.438.480 5,25% -1.031.160
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
978 6,82% 834 5,82% 144
                 
Top 5 Chứng khoán giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
(Top foreigner trading)
 
STT Top 5 CP về
KLGD NĐTNN
Top trading vol.
Top 5 CP về
GTGD NĐTNN
Top 5 CP về KLGD
 NĐTNN mua ròng 
 
1 VRE 5.298.470 HPG 198.691.855 VHM 234.797.087  
2 HPG 5.133.930 VRE 160.825.310 PLX 30.687.320  
3 LCG 4.181.620 VNM 123.400.844 KDC 13.096.106  
4 SSI 2.359.240 SSI 67.055.176 PHR 10.223.600  
5 NT2 1.457.590 VHM 59.169.395 TPB 6.063.060  
                 
3. Sự kiện doanh nghiệp
STT Mã CK Sự kiện
1 DHC DHC niêm yết và giao dịch bổ sung 2.239.000 cp (ESOP) tại HOSE ngày 21/12/2020, ngày niêm yết có hiệu lực: 11/02/2020.
2 CFPT2009  CFPT2009 (CFPT02MBS20CE) hủy niêm yết 3.000.000 cq tại HOSE (do đáo hạn), ngày hủy niêm yết: 21/12/2020, ngày GD cuối cùng: 16/12/2020.
3 CMWG2011  CMWG2011 (CMWG02MBS20CE) hủy niêm yết 4.000.000 cq tại HOSE (do đáo hạn), ngày hủy niêm yết: 21/12/2020, ngày GD cuối cùng: 16/12/2020.
4 CSTB2009  CSTB2009 (CSTB02MBS20CE) hủy niêm yết 3.000.000 cq tại HOSE (do đáo hạn), ngày hủy niêm yết: 21/12/2020, ngày GD cuối cùng: 16/12/2020.
5 CTCB2008  CTCB2008 (CTCB02MBS20CE) hủy niêm yết 2.000.000 cq tại HOSE (do đáo hạn), ngày hủy niêm yết: 21/12/2020, ngày GD cuối cùng: 16/12/2020.
6 CNG CNG giao dịch không hưởng quyền - tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2020, dự  kiến tổ chức đại hội vào ngày 07/01/2021 tại trụ sở công ty.
7 NKG NKG giao dịch không hưởng quyền - trả cổ tức đợt 1 năm 2020 bằng tiền mặt với tỷ lệ 03%, ngày thanh toán: 05/01/2021.
8 PDR PDR giao dịch không hưởng quyền - lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc thông qua tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2020, dự kiến lấy ý kiến cổ đông tháng 01 năm 2021.
9 SHI SHI niêm yết và giao dịch bổ sung 4.337.746 cp (trả cổ tức năm 2019) tại HOSE ngày 21/12/2020, ngày niêm yết có hiệu lực: 09/12/2020.
10 VCB VCB giao dịch không hưởng quyền - trả cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt với tỷ lệ 08%, ngày thanh toán: 08/01/2021.
11 TN1 TN1 nhận quyết định niêm yết bổ sung 3.850.000 cp (phát hành trả cổ tức) tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 21/12/2020.
12 TPB TPB nhận quyết định niêm yết bổ sung: 215.082.516 cp (phát hành trả cổ tức) tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 21/12/2020.
13 TPB TPB nhận quyết định niêm yết bổ sung 21.082.516 cp (phát hành trả cổ tức) tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 21/12/2020.
14 E1VFVN30 E1VFVN30 niêm yết và giao dịch bổ sung 800.000 ccq (tăng)  tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 21/12/2020. 
15 FUEMAV30 FUEMAV30 niêm yết và giao dịch bổ sung 1.000.000 ccq (tăng)  tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 21/12/2020. 
16 FUEVFVND FUEVFVND niêm yết và giao dịch bổ sung 4.300.000 ccq (tăng)  tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 21/12/2020. 
 
Các tập tin đính kèm