HOSE: Điểm tin giao dịch 22.01.2021

25/01/2021 -
HOSE - Cập nhật sau cùng : 22/01/2021 5:18:00 CH
TỔNG HỢP THÔNG TIN GIAO DỊCH
TRADING SUMMARY 
   
    Ngày:
Date:
22/01/2021          
                 
1. Chỉ số chứng khoán
     (Indices)
     
Chỉ số
Indices
  Đóng cửa
Closing value
Tăng/Giảm
+/- Change
Thay đổi (%)
% Change
GTGD (tỷ đồng)
Trading value (bil.dongs)
     
VNINDEX 1.166,78 2,57 0,22 16.021,91      
VN30 1.156,58 5,28 0,46 6.898,88      
VNMIDCAP 1.398,97 15,40 1,11 4.908,53      
VNSMALLCAP 1.166,98 -1,09 -0,09 1.919,51      
VN100 1.113,52 5,70 0,51 11.807,40      
VNALLSHARE 1.114,87 5,15 0,46 13.726,92      
VNXALLSHARE 1.766,65 5,52 0,31 16.393,35      
VNCOND 1.330,19 25,61 1,96 567,12      
VNCONS 886,21 -4,48 -0,50 1.240,52      
VNENE 596,50 -4,19 -0,70 564,57      
VNFIN 1.094,76 0,30 0,03 3.524,83      
VNHEAL 1.399,96 -1,65 -0,12 41,75      
VNIND 717,32 9,49 1,34 2.288,94      
VNIT 1.515,32 27,72 1,86 175,98      
VNMAT 1.780,08 -16,17 -0,90 1.562,94      
VNREAL 1.502,66 18,31 1,23 3.364,59      
VNUTI 816,35 -3,09 -0,38 343,48      
VNDIAMOND 1.314,46 12,78 0,98 2.229,98      
VNFINLEAD 1.482,98 3,18 0,21 2.961,03      
VNFINSELECT 1.454,60 0,35 0,02 3.446,66      
VNSI 1.617,00 11,15 0,69 3.539,32      
VNX50 1.902,30 6,66 0,35 10.290,91      
                 
2. Giao dịch toàn thị trường
    (Trading total)
   
Nội dung
Contents
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
   
Khớp lệnh 716.238.000 14.692    
Thỏa thuận 42.077.840 1.330    
Tổng 758.315.840 16.022    
                 
Top 5 chứng khoán giao dịch trong ngày
(Top volatile stock up to date)
   
STT
No.
Top 5 CP về KLGD
Top trading vol.
Top 5 CP tăng giá
Top gainer
Top 5 CP giảm giá
Top loser 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
% Mã CK
Code
%    
1 FLC 57.389.700 ROS 7,00% TSC -6,99%    
2 ROS 51.645.500 BMC 7,00% PMG -6,94%    
3 STB 30.287.400 PTC 7,00% DCL -6,92%    
4 HQC 20.051.300 KHP 6,99% FIT -6,90%    
5 DLG 17.564.400 BCM 6,98% TTB -6,88%    
                 
Giao dịch của NĐTNN
(Foreigner trading)
Nội dung
Contents
Mua
Buying
% Bán
Selling
% Mua-Bán
Buying-Selling
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
61.777.500 8,15% 60.064.500 7,92% 1.713.000
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
1.967 12,28% 2.024 12,63% -57
                 
Top 5 Chứng khoán giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
(Top foreigner trading)
 
STT Top 5 CP về
KLGD NĐTNN
Top trading vol.
Top 5 CP về
GTGD NĐTNN
Top 5 CP về KLGD
 NĐTNN mua ròng 
 
1 VRE 6.469.200 VNM 260.576.940 VHM 248.377.897  
2 HPG 5.512.600 VCB 244.111.736 PLX 32.866.270  
3 CTG 4.043.200 HPG 243.406.140 VPB 16.095.160  
4 HDB 3.552.800 VRE 239.765.936 KDC 16.007.036  
5 NVL 3.091.500 NVL 239.529.840 SBT 14.622.120  
                 
3. Sự kiện doanh nghiệp
STT Mã CK Sự kiện
1 ACC ACC niêm yết và giao dịch bổ sung 18.704.739 cp (phát hành cho cổ đông hiện hữu) tại HOSE ngày 22/01/2021, ngày niêm yết có hiệu lực: 13/01/2021.
2 ABT ABT giao dịch không hưởng quyền - trả cổ tức đợt 1 năm 2020 bằng tiền mặt với tỷ lệ 10%, ngày thanh toán: 08/02/2021.
3 E1VFVN30 E1VFVN30 niêm yết và giao dịch bổ sung 4.000.000 ccq (tăng)  tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 22/01/2021. 
4 FUEVFVND FUEVFVND niêm yết và giao dịch bổ sung 5.800.000 ccq (tăng)  tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 22/01/2021. 
 
Các tập tin đính kèm