THỊ TRƯỜNG PHÁI SINH QUÝ II/2021, KLGD BÌNH QUÂN TĂNG 17,7%

16/07/2021 - Huy

Cùng với thị trường cơ sở, TTCKPS Việt Nam tiếp tục thu hút nhà đầu tư với giao dịch sôi động trong Quý II/2021, tổng KLGD toàn thị trường đạt hơn 12,6 triệu hợp đồng, KLGD bình quân đạt 203.721 hợp đồng/phiên, tăng 17,7% so với Quý I/2021 đồng thời  trong Quý II, TTCKPS có nhiều điểm nhấn đáng chú ý.  SGDCK Hà Nội tổng kết thị trường với một số nội dung như sau:

1. Sự kiện phái sinh nổi bật
- Ngày 13/4/2021, SGDCK Hà Nội chấp thuận tư cách thành viên giao dịch của Công ty cổ phần chứng khoán Thiên Việt (TVS).
- Ngày 14/04/2021, SGDCK Hà Nội phối hợp UBCKNN và VSD tổ chức Hội nghị giới thiệu sản phẩm HĐTL TPCP kỳ hạn 10 năm.
- Ngày 19/5/2021, Liên đoàn Sở giao dịch Thế giới (WFE) đã công bố Báo cáo Phái sinh WFE năm 2020, báo cáo này dựa trên việc khảo sát TTCKPS của 49 Sở Giao dịch phái sinh trên toàn thế giới. Năm 2020 cho thấy sự tăng trưởng mạnh mẽ của khối lượng giao dịch sản phẩm phái sinh trên toàn thế giới với 40,4%. WFE lý giải cho hiện tượng tăng này do dịch bệnh Covid-19 khiến nhu cầu phòng ngừa rủi ro tăng mạnh.

- Ngày 28/06/2021, Hợp đồng tương lai TPCP kỳ hạn 10 năm chính thức niêm yết và giao dịch trên Sở GDCK Hà Nội với 03 mã hợp đồng: GB10F2109, GB10F2112, và GB10F2203.
 
2. Kết quả giao dịch trên thị trường phái sinh tại HNX
* HĐTL Chỉ số VN30

- Tổng số phiên giao dịch trong quý: 62 phiên.
- KLGD cao nhất trong Quý II/2021 đạt 345.296 hợp đồng, vào ngày 10/6/2021.
* HĐTL TPCP 5 năm
- Tổng số phiên giao dịch trong quý: 62
- HĐTL TPCP kỳ hạn 5 năm không có giao dịch trong Quý II/2021.
* HĐTL TPCP 10 năm
- Tổng số phiên giao dịch trong quý: 03
- HĐTL TPCP khai trương giao dịch vào ngày 28/6/2021 với 03 tháng hợp đồng: GB10F2109, GB10F2112, GB10F2203.
- Tính đến hết ngày 30/6/2021, tổng KLGD của HĐTL TPCP 10 năm là 823 hợp đồng, OI cuối quý đạt 99 hợp đồng.

3. Cơ cấu nhà đầu tư TTCKPS
Số lượng các tài khoản giao dịch mở trên TTCKPS duy trì đà tăng trưởng bền vững kể từ thời điểm khai trương thị trường năm 2017.
Đến hết Quý II/2021, số lượng các tài khoản trên TTCKPS đạt 385.943 tài khoản.
 
4. Thị phần môi giới CKPS
Tính đến hết 30/6/2021, TTCKPS Việt Nam có 22 CTCK thành viên. Trong Quý II/2021, Thị phần môi giới trên TTCKPS biến động không đáng kể so với Quý I/2021, chủ yếu tập trung ở top 5 CTCK: VPS, HSC, VnDirect, SSI, và MBS.