Thông báo kết quả đăng ký tham gia chào bán cạnh tranh bán vốn cổ phần của Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đầu tư tại Công ty cổ phần Sách – Thiết bị Vĩnh Long

01/04/2024 -

THÔNG BÁO

KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ THAM GIA CHÀO BÁN CẠNH TRANH

Căn cứ:

 • Quy chế tổ chức chào bán cạnh tranh bán vốn cổ phần của Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đầu tư tại Công ty cổ phần Sách – Thiết bị Vĩnh Long ban hành theo Quyết định số 15.03/2024/QĐ-APG ngày 15/03/2024;
 • Kết quả đăng ký tham gia chào bán cạnh tranh bán vốn cổ phần của Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đầu tư tại Công ty cổ phần Sách – Thiết bị Vĩnh Long.

Công ty cổ phần Chứng khoán APG xin thông báo kết quả đăng ký tham gia chào bán cạnh tranh bán vốn cổ phần của Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đầu tư tại Công ty cổ phần Sách – Thiết bị Vĩnh Long tính đến 16 giờ 00 phút ngày 01/04/2024 như sau:

 1. Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Sách - Thiết bị Vĩnh Long
 2. Địa chỉ: Số 23, Lê Văn Tám, Phường 1, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
 3. Điện thoại: (84 – 0270) 3821759 Fax:
 4. Vốn điều lệ: 17.000.000.000 đồng
 5. Số lượng lô cổ phần chào bán cạnh tranh: 1 lô cổ phần (tương ứng 128.390 cổ phần)
 6. Loại cổ phần chào bán cạnh tranh: Cổ phần phổ thông Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
 7. Giá khởi điểm: 3.324.017.100 đồng/lô cổ phần
 8. Thời gian đăng ký và nộp tiền cọc: Từ 8 giờ 00 phút đến 16 giờ 00 phút các ngày làm việc từ ngày 18/03/2024 đến ngày 01/04/2024
 9. Số lượng nhà đầu tư đăng ký đặt mua: 0 nhà đầu tư

Căn cứ kết quả đăng ký chào bán cạnh tranh nêu trên, phiên chào bán cạnh tranh bán vốn cổ phần của Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đầu tư tại Công ty cổ phần Sách – Thiết bị Vĩnh Long không đủ điều kiện để tổ chức.

Công ty cổ phần Chứng khoán APG trân trọng thông báo./.

Thông báo kết quả đăng ký tham gia chào bán cạnh tranh bán vốn cổ phần của Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đầu tư tại Công ty cổ phần Sách – Thiết bị Vĩnh Long