Thông báo về việc thực hiện đến giao dịch, liên hệ công việc tại trụ sở UBCKNN trong thời gian phòng, chống dịch COVID-19

27/07/2021 - Huy

THÔNG BÁO

Về việc thực hiện đến giao dịch, liên hệ công việc tại trụ sở UBCKNN trong thời gian phòng, chống dịch COVID-19

----------------------------------

Thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ;

Thực hiện Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 23/7/2021 của Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội về Thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn Thành phố để phòng chống dịch COVID-19;

Thực hiện Công văn số 8187/BTC-KHTC ngày 24/7/2021 của Cục Kế Hoạch Tài chính Thông báo ý kiến chỉ đạo của Bộ Trưởng bộ Tài chính về việc triển khai công việc trong bối cảnh phòng, chống dịch Covid-19;

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBCKNN tại Chỉ thị số 01/CT-UBCK ngày 20/7/2021 của Chủ tịch UBCKNN về thực hiện một số biện pháp cấp bách, tăng cường phòng, chống dịch COVID-19 tại trụ sở cơ quan UBCKNN;

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) trân trọng thông báo về việc thực hiện đến giao dịch, liên hệ công việc tại trụ sở UBCKNN trong thời gian phòng, chống dịch COVID-19. Trường hợp cần xử lý việc quan trọng, cấp bách thì khuyến cáo các tổ chức, cá nhân khi đến làm việc tại trụ sở cơ quan UBCKNN phải đảm bảo các điều kiện sau:

(1). Có giấy giấy xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 bằng phương pháp test nhanh hoặc Realtime RT-PCR trong thời hạn 72 giờ kể từ khi trả kết quả.

(2). Không trở về từ vùng dịch trong thời hạn 14 ngày tính đến thời điểm đến trụ sở UBCKNN.

(3). Quá trình đến trụ sở UBCKNN làm việc phải đảm bảo yêu cầu “5K” và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo quy định.

Khuyến khích các tổ chức, cá nhân lựa chọn hình thức nộp phí và lệ phí qua hình thức chuyển khoản, ngân hàng điện tử; thực hiện một số thủ tục hành chính (TTHC) đã có trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia; thực hiện nhận kết quả TTHC, hồ sơ qua đường bưu điện… hạn chế đến trực tiếp trụ sở UBCKNN để giải quyết TTHC.

Trường hợp cần thiết liên quan đến vấn đề nộp phí, lệ phí,… liên hệ trực tiếp với Vụ Tài vụ quản trị để được hướng dẫn (số điện thoại liên hệ: 024 3926 3960).

UBCKNN trân trọng thông báo để các tổ chức, cá nhân được biết và thực hiện./.

UBCKNN