VSD tham dự Toạ đàm triển khai Quỹ hưu trí bổ sung tự nguyện và Lễ ra mắt chương trình hưu trí An Vui

04/05/2021 -

Ngày 27/4/2021, ông Nguyễn Sơn – Chủ tịch HĐQT Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) đã tham dự buổi tọa đàm về quỹ hưu trí bổ sung tự nguyện và chính thức ra mắt giới thiệu Chương trình Hưu Trí An Vui tại khách sạn Hilton Hà Nội do Công ty cổ phần quản lý quỹ đầu tư Dragon Capital Việt Nam (DCVFM) tổ chức.

Đây là chương trình hưu trí tự nguyện đầu tiên tại Việt Nam. Được xem như một công cụ hoạch định kế hoạch tài chính thiết thực giúp người lao động tham gia tiết kiệm, đầu tư tích lũy bổ sung thu nhập khi đến tuổi về hưu. Đối với các doanh nghiệp, chương trình hưu trí tự nguyện có thể vận dụng như một phần của chính sách phúc lợi, thể hiện sự quan tâm của doanh nghiệp đến người lao động và nhằm thu hút gìn giữ nhân tài.
Về mặt vĩ mô, quỹ hưu trí bổ sung tự nguyện ra đời nhằm đảm bảo hệ thống an sinh xã hội quốc gia khi xu hướng dân số hoá dần già đi, giảm áp lực cho hệ thống bảo hiểm xã hội, hoàn thiện hệ thống hưu trí đa tầng theo thông lệ quốc tế và tạo ra nguồn vốn đầu tư dài hạn vào thị trường vốn, nhất là thị trường nợ, góp phần phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam.
Với nhiều đơn vị tham gia vận hành từ công ty quản lý quỹ, ngân hàng giám sát cho tới tổ chức cung cấp dịch vụ quản trị tài khoản hưu trí là VSD, các chính sách vận hành nhằm đảm bảo các quỹ hưu trí hoạt động công khai, minh bạch và bảo vệ quyền lợi của người tham gia chương trình. Mỗi người lao động tham gia chương trình sẽ có một tài khoản hưu trí cá nhân riêng, được quản trị bởi VSD. Ông Nguyễn Sơn cho biết: “VSD đã đầu tư xây dựng hệ thống và hạ tầng chung để cung cấp dịch vụ quản trị tài khoản cá nhân cho các quỹ hưu trí bổ sung tự nguyện. Thông qua cổng thông tin trực tuyến do VSD cung cấp, người tham gia quỹ có thể trực tiếp truy cập tài khoản hưu trí cá nhân một cách thuận tiện để quản lý thông tin, theo dõi giá trị tích lũy và hoạt động tài khoản của cá nhân hàng tháng.”

Song song với xây dựng hệ thống, trong năm 2019, VSD cũng đã hoàn tất và ban hành Quy định hướng dẫn về việc cung cấp dịch vụ quản trị tài khoản hưu trí cá nhân kèm theo Quyết định số 213/QĐ-VSD ngày 24/12/2019 của Tổng Giám đốc Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.
Có thể thấy, VSD đã tích cực phối hợp với các công ty quản lý quỹ, các cấp cơ quan quản lý cũng như các đơn vị thành viên thị trường trong quá trình xây dựng mô hình hoạt động, chuẩn bị cơ sở hạ tầng, góp phần không nhỏ cho sự ra đời và vận hành quỹ hưu trí bổ sung tự nguyện.