Hướng dẫn giao dịch chứng khoán

20/09/2018 - Quan tri W
HƯỚNG DẪN GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN

Hướng dẫn mở tài khoản trực tuyến tại APG

Để tạo thuận lợi, tiện ích cho Khách hàng mở tài khoản giao dịch chứng khoán tại APG mà không cần phải đến sàn đăng ký, Khách hàng có thể sử dụng dịch vụ Mở tài khoản trực tuyến trên trang web www.apsi.vn

Khách hàng thực hiện Mở tài khoản trực tuyến theo hướng dẫn sau:

- Khách hàng truy cập vào trang web www.apsi.vn -> bấm biểu tượng Mở tài khoản trực tuyến